Sự hỗ trợ liên tục và tận tâm từ các đối tác của Food Bank Việt Nam (foodbankvietnam.com) đã giúp chúng tôi có thể hỗ trợ để giúp đỡ, nuôi sống những người yếu thế, những tổ chức xã hội, mái ấm, nhà mở. Cùng tìm hiểu về Food Bank Việt Nam để đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay nhé.

“C.P Việt Nam tự hào hỗ trợ Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam. Hàng ngày, Food Bank Việt Nam đều ở tuyến đầu để cung cấp thực phẩm cứu trợ những người yếu thế. Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng tôi nhận ra rằng khả năng tiếp cận thực phẩm là rất quan trọng đối với sự phát triển của con người và tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam đặc biệt là trong đại dịch Covid-19. C.P Việt Nam vẫn cam kết giúp Food Bank Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân lực, trí lực, tài lực vì một tương lai Việt Nam không còn nạn đói và lãng phí thực phẩm.”

Mr. Chinoros Benjachavakul

Phó Tổng Giám đốc cấp cao, Tập đoàn C.P Việt Nam

TÂM SỰ TỪ FBVN

“Với Food Bank Việt Nam, không cứ phải quyên góp ở đâu xa hay phải gửi vào tổ chức nào, ngay khi thấy những hoàn cảnh khó khăn, bạn chính là một Foodbank và Foodbank ấy luôn ẩn chứa trong tấm lòng bạn.”