Thu hồi thực phẩm

Thu hồi và kết nối thực phẩm từ các đơn vị, tổ chức, chợ đầu mối, chợ nông sản

Hỗ trợ thực phẩm định kỳ

Hoạt động hỗ trợ thực phẩm định kì tại các tổ chức, khu vực khó khăn

Kết nối và chia sẻ thực phẩm

Với các chương trình tủ lạnh cộng đồng, bếp yêu thương, nhà hàng chia sẻ, xe cơm di động

KHÁM PHÁ

Latest Blog

Follow on Facebook