Chương trình hội thảo “Lãng phí thực phẩm và trách nhiệm của người trẻ” (Food Waste & Youth’s Responsibility) đã diễn ra tại trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh. Đây là hội nghị do Foodbank Việt Nam tổ chức nhằm tạo ra sự kết nối với Foodbank Global.

Trả lời