Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam) là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận với sứ mệnh cung cấp thực phẩm miễn phí cho người yếu thế và thực hiện các hoạt động chống lãng phí thực phẩm. Food Bank Việt Nam được ra đời từ năm 2016 và hiện là 1 thành viên của Mạng lưới Food Bank toàn cầu với gần 50 nước thành viên có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam Food Bank hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội với pháp nhân là: Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã Hội Food Share.

Các chương trình FBVN hỗ trợ những người/ tổ chức yếu thế tại Việt Nam

HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI MỚI

ĐÀO TẠO & TRAO ĐỔI KIẾN THỨC

XÂY DỰNG NĂNG LỰC

ĐẢM BẢO AN TOÀN LƯƠNG THỰC

Chương trình của chúng tôi


Có 3 nhóm đối tượng chính đang cần sự trợ giúp của Food Bank Việt Nam ( Foodbankvietnam.com). Đó là những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng không có điều kiện nấu ăn, những người bị ảnh hưởng nhưng có điều kiện nấu ăn và những người được hỗ trợ dài hạn như người vô gia cư, người đến từ các mái ấm, nhà mở, viện dưỡng lão…

Với mỗi một nhóm đối tượng, Foodbank VN cố gắng cung cấp những phần ăn hoặc thực phẩm phù hợp với điều kiện sống và chế độ dinh dưỡng của họ.

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm

“Food Bank Việt Nam (Foodbankvietnam.com) là đối tác quan trọng nhất của chúng tôi lúc này. Họ đang cộng tác với chúng tôi để hỗ trợ thực phẩm cho các cụ già ở Mái ấm Vinh Sơn của chúng tôi.”

Sơ Vân

Phụ trách hỗ trợ chung, Mái ấm tình thương Vinh Sơn