Food Exchange

Food Exchange
Hợp tác cùng Dự án

028 6680 9898

Vui lòng kết nối theo hotline hoặc gửi thông tin trao đổi về email, chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn sớm nhất.

Dự án Food Exchange - Trao đổi thực phẩm

Dự án sẽ tiến hành trao đổi thực phẩm, các sản phẩm được quyên tặng từ tổ chức địa phương hoặc cuối ngày bị bỏ sỉ tại chợ đầu mối sẽ được Food Bank thu nhận và phân phối đến những người có nhu cầu, các mái ấm, nhà mở,… Qua đó, Food Exchange thúc đẩy các ý nghĩa tích cực vào hoạt động chống lãng phí thực phẩm tại địa phương, kết nối giữa người cần và người cho:

  • Dự án khuyến khích việc chia sẻ thực phẩm dư thừa trong cộng đồng, giúp giảm lãng phí thực phẩm, tối ưu hoá giá trị sử dụng và tăng cơ hội cho những người có nhu cầu tiếp cận thực phẩm.
  • Những người có thực phẩm dư thừa có thể thông qua hợp tác với Food Bank để tìm kiếm những người cần nguồn thực phẩm này để trao tặng một cách hợp lý.

Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường sự kết nối cộng đồng bằng cách tạo ra cơ hội giao lưu và trao đổi giữa các cá nhân và gia đình, thúc đẩy tinh thần cộng đồng và sự chia sẻ trong việc giúp đỡ lẫn nhau để giảm bớt gánh nặng về thực phẩm hiện nay.


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Food Exchange - Kết nối nguồn thực phẩm cộng đồng một cách khoa học