Hệ thống thực phẩm

Hệ thống thực phẩm

Hệ thống thực phẩm là gì?

Hệ thống thực phẩm khái quát sự liên kết giữa các khâu sản xuất nông sản, chế biến thực phẩm, phân phối và tiêu dùng. Ở Việt Nam, mặc dù nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, nhưng vấn đề về an ninh lương thực vẫn còn đặt ra nhiều thách thức. Một số thực trạng nổi bật hiện nay như: Lãng phí thực phẩm hay sự khó khăn trong tiếp cận thực phẩm cho người dân có thu nhập thấp tại nhiều thành phố,… đã phần nào khiến nguồn thực phẩm dư chưa phát huy được tối ưu giá trị sử dụng của chúng và bị thất thoát trong chuỗi cung ứng. Vì vậy, Food Bank ra đời với vai trò vô cùng ý nghĩa, trở thành giải pháp thiết thực và hợp lý nhằm kết nối tốt hơn nguồn thực phẩm dư tồn trong mỗi mắt xích của Hệ thống thực phẩm, qua đó hỗ trợ đến cộng đồng có nhu cầu một cách bền vững.

Ngân hàng thực phẩm rất quan trọng đối với hệ thống thực phẩm bền vững, bởi vì:

01

Thúc đẩy anh ninh lương thực

02

Giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm

03

Mục tiêu phát triển bền vững

03

Ứng phó với khủng hoảng và trường hợp khẩn cấp

04

Giải quyết nạn đói ở trẻ em

06

Nâng cao dinh dưỡng

Các Chương trình tại Food Bank