Tác động

Tác động

Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam

Ngân hàng thực phẩm Việt Nam đã phát triển mạng lưới hoạt động, hỗ trợ trên phạm vi 63 tỉnh thành phố. Trong đó, 46 tỉnh/thành phố được tiếp cận trực tiếp nguồn thực phẩm định kỳ của Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam tại địa phương. Hiện tại tại Việt Nam, Mạng lưới Food Bank Việt Nam hoạt động đa dạng các mô hình khác nhau phù hợp với từng địa phương đã triển khai hoạt động trên 46 tỉnh thành phố và đã mở rộng tại 12 tỉnh/tp: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Kiên Giang, Bến Tre, Thanh Hóa, Kom Tum, Quãng Ngãi, Quảng Bình, Hưng Yên, Sơn La, Nông Lâm Food Bank Garden.. Nhằm hỗ trợ khẩn cấp và kịp thời cho các khu vực, các cơ sở, đối tượng khó khăn trên đia bàn tỉnh/thành phố và khu vực lân cận. Trong năm 2024, Mạng lưới Ngân hàng thưc phẩm địa phương sẽ đạt đến mục tiêu trong kế hoạch xây dựng và phát triển lên đến 20 kho thực phẩm cộng đồng địa phương với 3 kho lưu trữ quy mô lớn, tiêu chuẩn để cung cấp, phân bổ tối ưu cho các kho.

Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm tại Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh và phát huy toàn diện năng lực, nâng cao sứ mệnh và lan tỏa các giá trị ý nghĩa vì một Việt Nam không còn lãng phí thực phẩm. Qua đó, đẩy mạnh vai trò hợp tác quốc tế và vị thế của tổ chức trong khu vực phục vụ cho các nỗ lực tăng trưởng Xanh về nông nghiệp – thực phẩm vào năm 2030.

Tác động

No food waste, No Hunger

46

Tỉnh thành cả nước đã tiếp cận bởi Ngân hàng Food Bank

21

tr
Kilogram thực phẩm được thu nhận, phân phối

18

tr
Suất ăn đã phục vụ

8

tr
Người được hỗ trợ

ỦNG HỘ CHÚNG TÔI

Small things make our world better