Hợp tác trong khu vực và quốc tế

Hợp tác trong khu vực và quốc tế

Food Bank Việt Nam trong mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm toàn cầu (GFN)

Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Toàn cầu (GFN) hỗ trợ các giải pháp do cộng đồng lãnh đạo nhằm giảm bớt nạn đói ở hơn 50 quốc gia (hình minh hoạ). Trong khi hàng triệu người đang đấu tranh để tiếp cận đủ thực phẩm an toàn và dinh dưỡng, gần 1/3 tổng số thực phẩm được sản xuất bị thất lạc hoặc lãng phí. Vì vậy, GFN sẽ và đang hành động nhằm thay đổi thực trạng đó. GFN tin rằng các ngân hàng thực phẩm do lãnh đạo địa phương chỉ đạo là chìa khóa để đạt được mục tiêu Không còn nạn đói và xây dựng hệ thống thực phẩm bền vững. 

Food Bank Việt Nam vinh hạnh là một trong 16 ngân hàng và mạng lưới thực phẩm tại Châu Á – Thái Bình Dương được nhận được sự hướng dẫn và bảo trợ bởi GFN. Đây cũng là khu vực với tiềm lực lớn, nằm trong chiến lược phát triển mạnh mẽ của tổ chức trong những thập kỷ tới.

Hiện nay, Food Bank Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm và phát triển cộng đồng bền vững. Với hơn 50 đối tác là các Tập đoàn đa quốc gia, Đại sứ quán, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, Food Bank đã tạo dựng một mạng lưới hoạt động mạnh, mở rộng phạm vi ảnh hưởng và tăng cường khả năng cung cấp thực phẩm cho cộng đồng.

Thiện chí & các hoạt động hợp tác


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Hợp Tác Với Các Tổ Chức Địa Phương


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Tích Cực Tham Gia Các Mạng Lưới Quốc Tế


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Thực Hiện Dự Án Hợp Tác Trong & Ngoài Nước


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Tham Dự & Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tại Các Hội Thảo Quốc Tế


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Tổ Chức Tập Huấn & Học Hỏi Kinh Nghiệm Tại Nước Ngoài