Food Bank Lệ Thuỷ, Quảng Bình “Chúng tôi không dừng lại ở việc hỗ trợ và cung cấp nguồn thực phẩm cho người yếu thế, an sinh xã hội ở địa phương, mà chúng tôi hướng đến nâng cao dinh dưỡng và tầm vóc cho tất cả đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Chúng tôi sẽ cùng học hỏi, tham mưu và thực hiện theo mục tiêu và sứ mệnh của mạng lưới để “công bằng” an ninh lương thực tại địa bàn nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Bằng cách thực hiện các chương trình giáo dục dinh dưỡng, hỗ trợ gia đình khó khăn, phát triển kinh tế địa phương và tăng cường hợp tác, Food Bank Lệ Thuỷ hy vọng sẽ góp phần tạo ra một môi trường sống lành mạnh và bền vững cho tất cả mọi người, đặc biệt là cộng đồng trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.

Food Bank Việt Nam.