Chúng tôi đang thực hiện và triển khai những kế hoạch thúc đẩy và hướng đến “Vì một Việt Nam Xanh” trong mạng lưới của chúng tôi, trong thời gian tới. Đây là một trong những hoạt động và mô hình nổi bật về chuyển đổi xanh trên thế giới và tại Việt Nam. Việt Nam đang có nhiều cơ hội để phát triển mô hình này, đặc biệt là trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến thực phẩm sạch và an toàn. Chúng tôi tin rằng, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ mang những loại thực phẩm sạch, chất lượng nhất đến cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng yếu thế.

Với việc trồng theo các phương pháp bền vững và không sử dụng hóa chất độc hại, tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền đến học sinh, sinh viên về lợi ích của thực phẩm sạch và mô hình. Đây cũng là nơi tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp cận và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng đối tượng trong việc hạn chế tình trạng lãng phí thực phẩm và biết dùng đúng mục đích.

Food Bank Việt Nam.