Công ty tham vấn Boston vừa công bố nghiên cứu mới nhất về tình trạng lãng phí thực phẩm, cho biết mỗi giây thế giới vứt bỏ 66 tấn thực phẩm và cảnh báo tới năm 2030, thế giới sẽ lãng phí 2,1 tỷ tấn thực phẩm (trị giá khoảng 1.500 tỷ USD/năm). 

Mỗi giây trôi đi thế giới vứt bỏ 66 tấn thực phẩm. Ảnh: thestar

Mỗi giây trôi đi thế giới vứt bỏ 66 tấn thực phẩm. Ảnh: thestar

Về tổng thể, thế giới vứt bỏ tới 30% lượng thực phẩm được sản xuất ra mỗi năm. Nghiên cứu cũng xác định 5 sự thay đổi có thể giúp tiết kiệm gần 700 tỷ USD trong cuộc chiến chống lãng phí thực phẩm, đó là: Nhận thức của người tiêu dùng, các quy định chặt chẽ hơn, hệ thống cung ứng thực phẩm hiệu quả hơn, có sự hợp tác chặt chẽ trong hoạt động cung ứng và sản xuất thực phẩm.

Để giải quyết tình trạng lãng phí này, Liên hiệp quốc đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 giảm 50% lượng thực phẩm lãng phí tính trên đầu người cũng như giảm thất thoát thực phẩm trong quá trình sản xuất và cung ứng.

Theo SGGP