Tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo sẽ diễn ra từ đầu tháng 8/2022.

dao.jpg
Huyện Côn Đảo.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo sẽ diễn ra từ đầu tháng 8/2022. Mục đích nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức, DN, người dân và du khách trong việc thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo; nâng cao nhận thức về ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn huyện Côn Đảo…

Theo kế hoạch, các hoạt động diễn ra trong tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo, gồm: Tuyên truyền vận động hành khách không mang rác thải nhựa khi đến Côn Đảo thông qua hình thức truyền thông trên các phương tiện vận tải hành khách ra Côn Đảo bằng đường thủy và đường hàng không; phát động Tuần lễ không mang rác thải nhựa ra các hòn đảo nhỏ; tổ chức tọa đàm về giải pháp quản lý giảm thiểu rác thải nhựa; thí điểm xây dựng các tổ cộng đồng tự quản thực hiện phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo; triển khai chương trình “Đổi rác lấy quà”, phân loại rác thải tại nguồn được tích điểm đổi quà qua ứng dụng Mobile App trên điện thoại thông minh; tọa đàm về ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa; kết hợp triển lãm giới thiệu các giải pháp ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện môi trường thay thế túi ni lông, đồ nhựa khó phân hủy bảo đảm thân thiện môi trường.

Theo moitruong.net