Agri Carbon

Agri Carbon
Hợp tác cùng Dự án

028 6680 9898

Vui lòng kết nối theo hotline hoặc gửi thông tin trao đổi về email, chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn sớm nhất.

Dự án giảm phát thải Carbon trong nông nghiệp

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế tạo ra lượng khí thải carbon lớn, góp phần vào tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Vì vậy, xu hướng giảm thiểu carbon trong nông nghiệp là điều cần thiết và được quan tâm nhất hiện nay.

Để giảm thiểu khí thải carbon trong nông nghiệp, nhiều giải pháp có thể được áp dụng như sử dụng phân bón hữu cơ thay vì phân bón hóa học, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, tăng cường việc tái sử dụng phân bón và chất thải hữu cơ, sử dụng các hệ thống năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời hay năng lượng gió để cung cấp điện cho nông trại.

AgriCarbon là dự án trung hòa giảm thiểu carbon trong nông nghiệp với các hợp phần định hướng Nông nghiệp xanh và các bon thấp bền vững; Tăng cường quản lý rủi ro khí hậu; Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường carbon và phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp xanh và carbon thấp.

Nhằm giúp giảm thiểu tác động của nông nghiệp đến môi trường, dự án giảm thải carbon trong nông nghiệp đã được triển khai trên diện rộng tại nhiều quốc gia. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả để giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong ngành nông nghiệp.

Các chương trình

Giải quyết giảm phát thải Carbon trong nông nghiệp Việt Nam hướng đến nông nghiệp xanh vì mục tiêu phát triển bền vững.