Mái ấm Thiên Ân (MATA) là một cơ sở bảo trợ xã hội, được thành lập với mục đích giúp đỡ trẻ khiếm thị cơ hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận giáo dục, học tập kỹ năng cần thiết để vươn lên vui sống và hòa nhập xã hội.

Mái ấm Thiên Ân được thầy Nguyễn Quốc Phong  thành lập năm 1999.

Với sứ mệnh

“Tạo cơ hội cho trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nền giáo dục toàn diện và phù hợp, giúp trẻ phát triển hết tiềm năng, có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để vươn lên vui sống tự lập và hòa nhập xã hộ. “

Slogan của MATA: “Vượt qua bóng tối nhờ giáo dục”

Đối tượng được MATA giúp đỡ:

  • Những em khiếm thị trên 10 tuổi, sống ở những vùng quê nghèo không có điều kiện đi học.
  • Những thanh niên bị khiếm thị sau này do tai nạn, bệnh tật,…

Các hoạt động chính:

  • Cung cấp nơi ăn ở, cơ hội học hành vui chơi cho 30 em khiếm thị nội trú và 15 em bán trú
  • Tổ chức các lớp kỹ năng cần thiết cho người khiếm thị như lớp học chữ braille, vi tính, âm nhạc, ngoại ngữ, kỹ năng sống, các lớp massage, thể thao
  • Phiên dịch các tài liệu về lãnh vực khiếm thị; nghiên cứu phát triển và phổ biến các phần mềm chuyên dụng cho người khiếm thị
  • Sản xuất sách chữ nổi braille, sách nói audio, sách chữ phóng lớn (large print); và gậy xếp định hướng cho người khiếm thị.

Những thành tựu chính:

  • Cho đến nay, hơn 110 em học sinh nội trú, là các em khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng thôn quê, đã “ra riêng” tự lập với nghề nghiệp ổn định.
  • Tổ chức 2 khóa Kỹ Thuật Án Ma Nhật Bản; nhiều khóa học massage tại ĐH Y Dược và Viện Y Dược Học Dân Tộc TP.HCM, tạo việc làm cho hơn 120 em khiếm thị
  • 3 phần mềm được nhiều người sử dụng: MATA Keyboard, MATA Talking Dictionary, MATA Braille Translator
  • Nghiên cứu, dịch thuật và biên soạn tài liệu hữu ích cho người khiếm thị Việt Nam

Kinh phí hoạt động

      MATA là một nhóm tự lực và các em khiếm thị được nuôi dạy miễn phí.

      MATA có 2 công việc sản xuất để có kinh phí hoạt động: làm các sách chuyên biệt cho người khiếm thị như các sách chữ braille, sách nói, và làm gậy dò đường cho người khiếm thị. Ngoài ra, MATA cũng nhận được sự hỗ trợ của các dự án, các quỹ học bổng, bạn hữu và các ân nhân xa gần.

Mái Ấm Thiên Ân

Địa chỉ: 122 Nguyễn Ngọc Nhựt, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM
Điện thoại: (+84) 028 38 472 406

Nguồn Mái Ấm Thiên Ân