Đảm bảo an ninh lương thực

Đảm bảo an ninh lương thực

Food Bank và những nỗ lực thúc đẩy An ninh lương thực trong nước và khu vực

Nhiều năm qua, Food Bank Việt Nam vẫn luôn hướng tới mục tiêu quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm cho những người có nhu cầu trong xã hội, đồng thời đóng góp vào hoạt động giảm lãng phí thực phẩm, xây dựng cộng đồng và tăng cường nhận thức về vấn đề đói nghèo, an sinh xã hội.

Bằng cách huy động nguồn thực phẩm dư trong sản xuất – tiêu dùng và những sản phẩm được tài trợ thường xuyên, Food Bank đã trở thành cầu nối phân phối thực phẩm cho các cơ sở mái ấm như: trường học, bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khoẻ,… và tổ chức từ thiện để cung cấp cho những người chưa đủ khả năng tài chính tiếp cận đến thực phẩm dinh dưỡng cho bản thân và gia đình.

Ngoài ra, Food Bank cũng có vai trò trong việc tăng cường nhận thức và giáo dục về vấn đề đói nghèo và an sinh xã hội thông qua nhiều chương trình giáo dục, hội thảo và chiến dịch truyền thông tạo tác động.

Food Bank chủ động hợp tác với các nhà sản xuất, nhà phân phối và các cửa hàng thực phẩm để thu nhận thực phẩm dư thừa hoặc sắp hết hạn sử dụng nhưng vẫn an toàn để tiêu thụ. Thay vì bị lãng phí, thực phẩm này được phân phối đến những người có nhu cầu, giúp giảm lãng phí thực phẩm và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

Ý nghĩa - Tác động với cộng đồng

Bằng nhiều hành động thiết thực, Food Bank đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nguồn dự phòng lương thực, hỗ trợ thực phẩm giúp đỡ người khó khăn và ứng phó với các tình huống khẩn cấp như đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ,…

Cung Cấp Thực Phẩm Cho Những Người Có Nhu Cầu

Hợp Tác với Cộng Đồng và Các Cơ Quan Có Thẩm Quyền

Xây Dựng Nguồn Dự Phòng Lương Thực

Tăng Cường Nhận Thức và Giáo Dục