Sáng ngày 01/7/2023, Dự án Bếp Yêu Thương tổ chức chương trình phục vụ suất ăn, thăm và trao tặng quà định kỳ cho 120 cụ đang sinh sống tại Nhà Dưỡng Lão Vinh Sơn, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Định kỳ các hoạt động phục vụ suất ăn miễn phí trao tặng cho người yếu thế trên địa bàn luôn được dự án Bếp Yêu Thương triển khai đều đặn hàng tuần và tổ chức đến thăm, giao lưu phục vụ suất ăn tại chỗ cho các cơ sở, đơn vị thụ hưởng hàng tháng.

Hoạt động này không chỉ hỗ trợ, phục vụ suất ăn mà đồng thời còn là hoạt động tiếp cận, giao lưu, động viên và khích lệ tinh thần người khó khăn, yếu thế có niềm tin trong cuộc sống. Bên cạnh đó cùng là hoạt động kết nối các đơn vị doanh nghiệp có sứ mệnh mong muốn đồng hành cùng các chương trình dành cho người yếu thế, hỗ trợ thực phẩm và chống lãng phí thực phẩm tại các cơ sở của mình, hướng đến mục tiêu “Vì một Việt Nam không còn người đói và Lãng phí thực phẩm”.

Một số hình ảnh khác:

Food Bank Việt Nam