Ngân hàng thực phẩm xanh – Green Food Bank, ngân hàng thực phẩm dành cho người yếu thế trên toàn khu vực miền Trung được ra mắt tại Thành phố Đà Nẵng vào tháng 8/2023.

Green FoodBank ra đời với mong muốn góp phần giảm thiểu lượng rác thải là thực phẩm phải bỏ đi, kết hợp cùng các công ty, doanh nghiệp, tổ chức trong ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm đưa ra các tiêu chuẩn, quy trình và sự giám sát để sản xuất tiết kiệm, giảm thải carbon ra môi trường, đồng thời đảm bảo con đường đi một cách tốt nhất của sản phẩm được làm ra đến đúng nơi, đúng người cần.

Ngoài ra, Green FoodBank cũng tận dụng các sản phẩm, phế phẩm từ ngành thực phẩm nông nghiệp để tạo ra các sản phẩm có ích( như chế phẩm hữu cơ dùng cho cây trồng hay sản phẩm thức ăn cho động vật)theo một chu trình khép kín để tạo ra một sản phẩm mới có ích hơn.

Food Bank Việt Nam