Food Bank Donation

Food Bank Donation
Hợp tác cùng Dự án

028 6680 9898

Vui lòng kết nối theo hotline hoặc gửi thông tin trao đổi về email, chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn sớm nhất.

Chuỗi chương trình quyên góp & gây quỹ từ thiện Food Bank

Thực hiện mục tiêu chống lãng phí thực phẩm, hỗ trợ người khó khăn trên cả nước và gắn kết tinh thần vì cộng đồng trong doanh nghiệp, tổ chức, Food Bank Việt Nam thường kỳ triển khai các sự kiện quyên góp thực phẩm tại cửa hàng, siêu thị, trường học, doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng.

Food Bank Donation khuyến khích cá nhân và tổ chức tài trợ thực phẩm bằng cách cung cấp hộp đựng thực phẩm và thông tin về các mặt hàng cần thiết, đồng thời hợp tác với các nhà sản xuất và nhà phân phối thực phẩm để quyên góp hàng hóa dư thừa hoặc hết hạn sử dụng mà vẫn an toàn để tiêu thụ.

Các hạng mục quyên góp

Food Bank rất trân trọng những góp sức của quý vị dành cho cộng đồng và hành động vì một xã hội nhân văn, phát triển.


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Quyên góp tiền mặt


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Quyên góp thực phẩm


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Quyên góp nhu yếu phẩm, cơ sở vật chất


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Hỗ trợ dịch vụ: logistic/ kho vận/...


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Hỗ trợ tình nguyện viên tại sự kiện