Lần đầu tiên, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam hợp tác cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa trong công tác hỗ trợ và phát triển nguồn thực phẩm cộng đồng tại địa phương và mang đến sự tiếp sức tốt nhất về nguồn thực phẩm, dinh dưỡng cho người yếu thế, đồng thời hướng tới nâng cao nhận thức chống lãng phí thực phẩm và tinh thần tiêu dùng thông thái, bền vững trong xã hội….

Thông tin chương trình:

  • Thời gian: 8h00 -11h00, Ngày 20/01/2024 (tức ngày 10 tháng 12 âm lịch)
  • Địa chỉ: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa – Phố Tây Sơn 2, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đây cũng là hoạt động đánh dấu sự phát triển bền vững của các kho thực phẩm cộng đồng địa phương thuộc Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam đầu năm 2024. Theo kế hoạch triển khai và mở rộng mạng lưới kho lưu trữ thực phẩm dành cho người yếu thế 2023 – 2024, Food Bank Việt Nam sẽ mở rộng 20 kho thực phẩm và CLB thực phẩm cộng đồng cùng các dự ántriển khai phù hợp ở từng địa phương trên phạm vi 63 tỉnh/thành phố.

Food Bank Team