Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam) là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận với sứ mệnh cung cấp thực phẩm miễn phí cho người yếu thế và thực hiện các hoạt động chống lãng phí thực phẩm. Food Bank Việt Nam được ra đời từ năm 2016 và hiện là 1 thành viên của Mạng lưới Food Bank toàn cầu với 44 nước thành viên có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam Food Bank hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội với pháp nhân là: Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã Hội Food Share. Kho FBVN hiện tại đã có mặt tại HCM, Bến Tre, Hà Nội, Kiên Giang.

Food Bank Việt Nam là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận kết nối và chống lãng phí thực phẩm hoạt động trong nước và quốc tế hướng tới một tương lai không còn nạn đói ở Việt Nam và Đông Nam Á bằng cách duy trì, đoàn kết và củng cố các ngân hàng lương thực trong nước. Ngân hàng thực phẩm Food Bank Việt Nam là một giải pháp toàn diện và khả thi trong việc thực hiện các hoạt động cho cộng đồng và một giải pháp CSR trọn vẹn cho doanh nghiệp vì một Việt Nam không còn người đói.

Food Bank Việt Nam