Food Bank Warehouse

Food Bank Warehouse
Hợp tác cùng Dự án

028 6680 9898

Vui lòng kết nối theo hotline hoặc gửi thông tin trao đổi về email, chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn sớm nhất.

Dự án Giáo dục & nâng cao sáng kiến của người trẻ vì thực phẩm bền vững

“Edu Food” hướng đến giải pháp truyền tải văn hóa bền vững, trách nhiệm và mạng lưới hành động trong sinh viên bằng cách nâng cao nhận thức về chống lãng phí thực phẩm và tác động của việc làm này đối với môi trường và xã hội.

Thông qua đó, dự án muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động vì thực phẩm bền vững, nâng cao năng lực của học sinh – sinh viên và những người làm công tác giáo dục về sáng kiến chống lãng phí thực phẩm trong học đường, thúc đẩy tư duy đổi mới trong các sự kiện văn hoá cộng đồng và giúp đỡ người khó khăn hiện nay.

Edu Food trao quyền cho người trẻ thông qua việc cung cấp những kiến ​​thức, kỹ năng và nguồn lực cần thiết để thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm giảm lãng phí thực phẩm. Nhờ đó, dự án góp phần tạo ra sự thay đổi lâu dài, thiết lập một mô hình bền vững để giải quyết vấn đề về lương thực cùng nhiều sáng kiến lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục.

Các chương trình


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Chuỗi Hội thảo& Cuộc thi về sáng kiến thực phẩm & mục tiêu phát triển bền vững


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Quỹ học bổng vì Tương lai thực phẩm bền vững


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Ngày hội Food Sharing Day


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Chiến dịch thu hồi thực phẩm trong trường học & các sự kiện xã hội


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Câu lạc bộ Hành động vì thực phẩm cộng đồng

Dự án hợp tác cùng nhiều cơ sở giáo dục, trường học các cấp và tổ chức sinh viên trong việc phát triển mạng lưới hành động ở lĩnh vực Giáo dục – Thực phẩm.