Food Drive

Food Drive
Hợp tác cùng Dự án

028 6680 9898

Vui lòng kết nối theo hotline hoặc gửi thông tin trao đổi về email, chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn sớm nhất.

Dự án Food Drive - Vận chuyển thực phẩm định kỳ đến các cơ sở thụ hưởng

Dự án “Food Drive” mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng bằng cách đảm bảo rằng những người có nhu cầu nhất nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong việc tiếp cận thực phẩm.

Dự án Food Drive bao gồm việc tổ chức các chiến dịch quyên góp thực phẩm định kỳ từ cộng đồng. Các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức được khuyến khích đóng góp thực phẩm không dùng đến hoặc thực phẩm dư thừa mà vẫn còn an toàn để tiêu thụ. Sau khi thu thập, thực phẩm được vận chuyển đến các cơ sở thụ hưởng thông qua các phương tiện vận chuyển được sắp xếp. Quá trình phân phối sẽ được thực hiện một cách có cân nhắc để đảm bảo rằng những người có nhu cầu nhất nhận được sự hỗ trợ.

Food Drive được thực hiện đều đặn hàng tuần bởi những chuyến xe của Food Bank Việt Nam nhằm cung cấp thực phẩm định kỳ cho các cơ sở và tổ chức thụ hưởng, như trại mồ côi, nhà thờ, trường học, hoặc các cơ sở dành cho người già, người khuyết tật,…

Các hoạt động chính


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Thu thập & tiếp nhận thực phẩm


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Vận chuyển thực phẩm


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Phân phối thực phẩm đến các cơ sở thụ hưởng


Warning: Undefined array key 0 in /home/foodbank/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/data-managers/font-icon-svg/font-awesome.php on line 19

Theo dõi & đánh giá