Nhằm đánh dấu bước tiến tích cực cho tiến trình chuyển đổi xanh, thúc đẩy phát triển bền vững cho cộng đồng, ngày 1/12, Công ty cổ phần Doanh nghiệp xã hội Green Journey ra mắt dự án “Vườn xanh cộng đồng – Green Community Garden”, với sự đồng hành của Mạng lưới Nông dân Farmers Vietnam và Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam).

TỔNG HỢP