Ngân hàng thực phẩm Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ thực phẩm định kỳ cho các cơ sở thuộc mạng lưới thụ hưởng của Food Bank Việt Nam. 

Song song đó, Food Bank Việt Nam đẩy mạnh hoạt động “Trao đổi thực phẩm”, bằng cách kết nối các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trang trại… để cùng thực hiện trao đổi thực phẩm dư nhận lại một thực phẩm khác (có thể thực phẩm đó họ đang cần). Sau đó Food Bank sẽ tiếp nhận và phân bổ cho các đối tượng, các cơ sở thuộc mạng lưới thụ hưởng của Food Bank trên địa bàn, khu vực.

Trao đổi thực phẩm là hoạt động được gọi là “Thực phẩm sẻ chia”, ai thiếu thì lấy, ai dư thì chia sẻ.

Hoạt động này, nhằm chống lãng phí thực phẩm tại các chợ đầu mối hay các trang trại, cửa hàng,… thậm chí đến từ các tập thể, cá nhân. Đồng thời, Food Bank cũng mong muốn đẩy mạnh hoạt động này, để hỗ trợ đa dạng nguồn sản phẩm đến các bếp yêu thương, bếp ăn xã hội, các cơ sở mái ấm, trường tình thương, nhà dưỡng lão,… để có những suất ăn ngon.

Food Bank Việt Nam