Mạng lưới

Mạng lưới

Sự hỗ trợ liên tục và tận tâm từ các đối tác của Food Bank Việt Nam (foodbankvietnam.com) đã giúp chúng tôi có thể hỗ trợ để giúp đỡ, nuôi sống những người yếu thế, những tổ chức xã hội, mái ấm, nhà mở. Cùng tìm hiểu về Food Bank Việt Nam để đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay nhé.

Mạng lưới ngân hàng thực phẩm

Doanh nghiệp xã hội
Tổ chức, hiệp hội
Hợp tác xã
Hiệp hội bảo trợ
Quán cơm cộng đồng
Start-up xanh

Mạng lưới đối tác