Trong 8 năm hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Mondelez Kinh Đô Việt Nam thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng – xã hội.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thông qua việc hợp tác với tổ chức Foodbank Việt Nam (Ngân hàng thực phẩm Việt Nam), Mondelez Kinh Đô đã cung cấp tổng cộng hơn 27.000 thùng bánh kẹo các loại trị giá khoảng 14 tỉ đồng để hỗ trợ định kỳ đến hơn 600 mái ấm, nhà mở, các trung tâm dưỡng lão, cho các trẻ em vùng cao, người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, hỗ trợ cho các chương trình, dự án, hoạt động cộng đồng được triển khai tại các địa phương. Ước tính có hơn 132.000 người đã nhận được hỗ trợ từ hoạt động này.

Mondelez Kinh Đô hỗ trợ hơn 27.000 thùng bánh đến cộng đồng thông qua Foodbank Việt Nam - Ảnh 1.

Công ty cũng đã phối hợp cùng Foodbank Việt Nam triển khai các hoạt động “Bếp Yêu Thương”.

“Với cam kết làm điều đúng đắn cho mọi người và cộng đồng, chúng tôi rất vui mừng khi thông qua các sáng kiến hợp tác với Foodbank Việt Nam, hàng nghìn người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ” – Ông Anil Viswanathan, Tổng giám đốc Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ.

Theo thitruong.nld.com.vn