Thực hiện theo mục tiêu và sứ mệnh của mạng lưới, 12 Food Bank tại các tỉnh/thành phố đã triển khai và tổ chức thành công các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng hướng đến phát triển bền vững và chống lãng phí thực phẩm, chung tay góp phần cân bằng lương thực tại địa phương.

Bên cạnh những hoạt động triển khai định kỳ, mạng lưới Food Bank địa phương, đã tập trung tổ chức chương trình dành cho các đối tượng trẻ em yếu thế, dễ bị tổn thương, dân tộc thiểu số trên địa bàn nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em.

Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi và đa dạng dự kiến sẽ đem đến những câu chuyện tích cực để chia sẻ và giao lưu nhân dịp hưởng ứng Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm của Food Bank vào ngày 04/7/2024 tới.

* Một số hình ảnh tiêu biểu trong mạng lưới Food Bank tại địa phương trên cả nước:

Food Bank Việt Nam.