Phát triển chuỗi giá trị thực phẩm bền vững

Phát triển chuỗi giá trị thực phẩm bền vững

Với mục tiêu phát triển bền vững trong hoạt động hỗ trợ thực phẩm miễn phí và chống lãng phí thực phẩm, Food Bank Việt Nam đang ngày một đóng góp vào việc cung cấp thực phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như phát triển chuỗi giá trị thực phẩm bền vững, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam. Cụ thể:

  1. Tăng cường sự kết nối: Food Bank Việt Nam hoạt động như một cầu nối giữa các nhà sản xuất, nhà phân phối và cộng đồng tiêu dùng. Bằng cách kết nối các bên liên quan, Food Bank tạo ra một môi trường làm việc cộng tác, thúc đẩy sự tương tác và hợp tác giữa các đối tác trong chuỗi giá trị thực phẩm.
  2. Giảm lãng phí thực phẩm: Food Bank thu thập thực phẩm dư thừa từ các nhà sản xuất, nhà phân phối và cửa hàng, giúp giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Điều này giúp tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực, giảm tác động tiêu cực lên môi trường và tăng cường bền vững cho chuỗi giá trị thực phẩm.

  3. Hỗ trợ nguồn cung thực phẩm bền vững: Food Bank thúc đẩy việc sản xuất và phân phối thực phẩm bền vững bằng cách ưu tiên các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch và thực phẩm có nguồn gốc địa phương. Việc hỗ trợ nguồn cung này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho các nhà sản xuất và nhà phân phối.

  4. Nâng cao nhận thức về bền vững: Food Bank cũng đóng vai trò trong việc tăng cường nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của thực phẩm bền vững và cách thức tham gia vào việc xây dựng một hệ thống thực phẩm bền vững. Bằng cách thông qua các chương trình giáo dục và tuyên truyền, Food Bank khuyến khích cộng đồng tham gia vào các hoạt động thúc đẩy sự bền vững trong chuỗi giá trị thực phẩm.