Ra mắt Kho thực phẩm cộng đồng tại Kon Tum

Ra mắt Kho thực phẩm cộng đồng tại Kon Tum

bởi

245 245 people viewed this event.


Để đăng ký cho sự kiện này email thông tin của bạn tới thanhha.le103@gmail.com

Đăng ký bằng webmail:
Gmail
/

AOL
/

Yahoo
/

Outlook

 

Date And Time


2024-04-11 @ 07:00 Sáng

to
2024-04-11 @ 05:00 Chiều 

Địa điểm

Share With Friends