Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn, Cung Thanh niên Hà Nội và CLB Tình nguyện viên Thủ đô [...]