Theo Tổ chức Nông lương LHQ, mỗi năm, 1/3 lượng lương thực trên thế giới bị lãng phí. Chỉ tính [...]