Xứng đáng là cánh chim đầu đàn của hệ thống Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (Hội BTBNN) toàn tỉnh, [...]