Đơn vị chuyển phát nhanh đóng vai trò liên kết nông dân, người tiêu dùng, sàn TMĐT, bộ phận hỗ [...]