Trải qua thời niên thiếu trong cảnh đói khát, Adrian Ang quyết định biến nhà hàng của mình thành nơi [...]