Mỗi ngày các tình nguyện viên chạy xe mang 1.000 phần cơm đi khắp TP HCM để phát cho người [...]