Trong thời gian qua, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đã thu gom gần năm tấn rác, trồng 1000 cây xanh trên [...]