Ngày 21/5, Ngân hàng thực phẩm Food Bank Việt Nam đã cho ra mắt Food Bank WareHouse – Bến Tre. [...]