Chiều 12/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT) cùng Mạng lưới Phát triển [...]