Một số giải pháp tiềm năng có thể áp dụng để khép kín vòng lặp trong vấn đề lãng phí [...]