Food Bank Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng những hộ gia đình, người khó khăn ở các tỉnh/thành phố [...]