Doanh nhân Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Food Bank Việt Nam phối hợp cùng các ban ngành tỉnh Vĩnh Long [...]