Tổng thư ký Ibero-American cho biết mục tiêu mà tuyên bố chung hướng đến là không còn nạn đói trên [...]