Tham gia chương trình thiện nguyện “Nâng bước đến trường”, hoa hậu Hạ My đã đứng ra kêu gọi bạn [...]