Triển khai Tháng nhân đạo năm 2022 (diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 31-5), với chủ đề: “Gắn [...]