Sau khi ra mắt kho lưu trữ thực phẩm cho người khó khăn đầu tiên tại Việt Nam ở Tp.HCM [...]