Người dân tại khu dân cư Ashok Meadows, Ấn Độ đã tận dụng loại rác thải thực phẩm làm “đầu [...]