Vừa qua, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày hội “Gói bánh tét – Sẻ [...]