Một nhà sư trẻ ở Tiền Giang luôn toàn tâm toàn ý cho các hoạt động thiện nguyện với mong [...]