Theo UBND TP Hồ Chí Minh, sau đại dịch COVID-19, TP Hồ Chí Minh có 2.200 trẻ em mồ côi, [...]