Ước tính Việt Nam lãng phí gần 3 tỉ USD mỗi năm vì không tái chế hết rác nhựa từ [...]